Ničenie ploštíc v Bystričanoch pri Chalmovej

Bývate v Bystričanoch pri Chalmovej a máte problém s plošticami?

LIKVIDÁCIA PLOŠTÍC SUCHOU 200 °c HORÚCOU PAROU

 

0940 62 66 62

Pôsobíme na celom území slovenska a v meste Bystričany - Chalmová máme svoju prevádzku.

V dnešnej dobe existuje na trhu množstvo účinných a profesionálnych prostriedkov na likvidáciu ploštici posteľnej. Tieto prípravky však nie sú dostupné na trhu pre bežného spotrebiteľa. Voľne dostupné prípravky Vám situáciu môžu len zhoršiť. Boj nad plošticou zatiaľ nevyhrali žiadne lacné prípravky z drogérie a ani ľudové triky. Je potrebné, aby tento problém riešili profesionáli.


Malý úvod ako pracujeme na likvidácií ploštíc s použitím suchej pary a kombináciou prípravkov na profesionálne použitie.

Náše stroje pracuje na princípe suchej 200°C horúcej pary, pri tlaku až do 10 barov
. Možno si kladiete otázku, prečo je para taká dôležitá ? Odpoveď je jednoduchá, jej použitie má veľký účinok, suchá horúca 200°C para likviduje zakuklené larvy ploštíc, pretože na zakuklené larvy chemické prostriedky pôsobia len minimálne. Para, ktorá prejde cez vajíčka, ich zahubí svojou teplotou, keďže vajíčka sa prakticky zničia „uvarením“,  tým pádom sa zastaví ich vyliahnutie a následne ďalší rozvoj hmyzu. Inak povedané, bez jej použitia a použitia kvalitných prípravkov na dezinsekciu ploštíc by ste po pár mesiacoch mali nočnú moru znova!


Postup pri likvidácií ploštíc
 

Dezinsekcia ploštíc si vyžaduje znalosti týkajúce sa problematiky, preto disponujeme kvalitnými a vzdelanými pracovníkmi v obore – hlavne na ploštice. Po príchode do objektu je ako primárne analyzovanie postihnutého objektu plošticami, kde pracovník vyhodnotí stav, v ktorom sa objekt nachádza. Následne pracovník prekonzultuje stav objektu s majiteľom, aby bol majiteľ uzrozumený a chápal všetkým náležitostiam týkajúcich sa likvidácií ploštíc. Nasleduje  para, pomocou ktorej naši zaškolení pracovníci dôkladne likvidujú miesta, v ktorých sa vyskytujú ploštice, resp. by sa mohli vyskytovať ploštice či zakuklené larvy ploštíc.

Náš pracovník nenecháva nič na náhodu, keď si pracovník nie je istý, či dané miesto dôkladne prešiel suchou parou, alebo ak to nebolo postačujúce, postihnuté miesta sa vyparujú znovu. Po skončení vyparovania (nábytku, gauča, postelí, rôznych štrbín a pod.) sa v objekte aplikuje postrek, ktorý je riedený v šetrnej miere, ktorú stanovil výrobca prípravku. Možno si teraz kladiete otázku, či je možné využívať obytné priestory ihneď po aplikácií postreku, no odpoveď je áno. Používame výhradne prípravky, po aplikácii ktorých nie je nutné opustiť priestory objektu.


Za ako dlho sa človek zbaví ploštici posteľnej?

Likvidácia ploštice posteľnej je proces, ktorý si vyžaduje použitie špeciálnych prostriedkov a profesionálnych strojov na suchú paru. Disponujeme tými najkvalitnejšími prostriedkami na trhu, preto naše výsledky sú viditeľné už v priebehu prvých dní. Istota že sa zbavíte ploštíc je 100% garantovaná, získavame si dôveru našich klientov a preto ako jedna z mála firiem na službu poskytujeme záruku a to 3 mesiace! S našimi zákazníkmi máme promptné jednanie, snažíme sa, aby sme Vaše trápenie čo najviac eliminovali.