Cenník

Zákazníci, ktorí nás oslovili, sa pýtajú, aká bude cena našej služby. Aj v tomto prípade vychádzame v ústrety formou vypracovania celkovej ceny za vykonané práce po obhliadke objektu či prevádzky.

Na základe toho sa určí celkový technologický postup, voľba prípravkov, finančný rozpočet a termín vykonania prác. Tieto služby nie sú spoplatňované a vykonávajú sa na počkanie, v prípade väčších objektov do 24 hodín. Na požiadanie Vám zašleme cenník prác, ktorý obsahuje ceny jednotlivých prípravkov, ich členenie a použitie. Pri väčšom rozsahu prác a pre zdravotnícke a školské zariadenia poskytujeme zľavu. Za práce vykonané v nočných hodinách a v čase pracovného voľna neúčtujeme žiadnu prirážku

Prehľad cien vybraných druhov služieb

DERATIZÁCIA:

LANIRÁT Z, LANIRÁT G, LANIRÁT BLOKY(parafín), BARAKI Z, BARAKI G, BARAKI BLOKY(parafín), KUMATOX Z, KUMATOX G, TALON G, STORM A iné. (váha 30 až 330g podľa druhu použitého prípravku)

0,90 -1,50€/kus

 

DEZINSEKCIA:

K-OTHRINE, MASTER 25, EMPIRE 20, CRACKDOWN RAPIDE a iné. 0,04 -0,14 Eur/m2 ošetrenej plochy DYMOVNICE/COOPEX, ACTELIC, ULTIMATE

0,05 – 0,12€/m3

 

DEZINSEKCIA bytu postrekom:

100 – 200€ závisí od zamorenia, veľkosti a počtu bytov

DEZINSEKCIA bytu kladením požerových staničiek:

16 – až 30€ závisí od zamorenia, veľkosti a počtu bytov

DEZINFEKCIA:

0,04 -0,12€

POUŽÍVAME VÝHRADNE PRÍPRAVKY ZARADENÉ AKO NEJEDY !!!
CENY SÚ ÚČTOVANÉ VRÁTANE DOPRAVY A OSTATNÝCH PRÍPRAVNÝCH PRÁC.

K CENÁM ÚČTUJEME 20% DPH.