Ničenie ploštíc

Likvidácia ploštice posteľnej s vysokou účinnosťou

Likvidácia ploštice posteľnej patentovaným a overeným prístrojom z USA. Prístroj účinne likviduje ešte zakuklené larvy ploštíc a to vďaka suchej horúcej 200°C pare. Ničenie ploštíc šetrné k vášmu príbytku. 

 

Bežná likvidácia ploštíc

V dnešnej dobe existuje na trhu množstvo účinných a profesionálnych prostriedkov na likvidáciu ploštici posteľnej. Tieto prípravky však nie sú dostupné na trhu pre bežného spotrebiteľa. Voľne dostupné prípravky Vám situáciu môžu len zhoršiť. Boj nad plošticou zatiaľ nevyhrali žiadne lacné prípravky z drogérie a ani ľudové triky. Je potrebné, aby tento problém riešili profesionáli.

Ničenie ploštíc s použitím suchej pary 

Náš stroj pracuje na princípe suchej 200°C horúcej pary, pri tlaku až do 9 barov. Možno si kladiete otázku, prečo je para taká dôležitá. Odpoveď je jednoduchá. Jej použitie má veľký účinok, suchá horúca 200°C para likviduje zakuklené larvy ploštíc, pretože na zakuklené larvy chemické prostriedky pôsobia len minimálne. Para, ktorá prejde cez vajíčka, ich zahubí svojou teplotou, keďže vajíčka sa prakticky zničia „uvarením“,  tým pádom sa zastaví ich vyliahnutie a následne ďalší rozvoj hmyzu. Inak povedané, bez jej použitia a použitia kvalitných prípravkov na dezinsekciu ploštíc by ste po pár mesiacoch mali nočnú moru znova.

ploštica posteľná

Postup pri likvidácií ploštíc

Dezinsekcia ploštíc si vyžaduje znalosti týkajúce sa problematiky, preto disponujeme kvalitnými a vzdelanými pracovníkmi v obore – hlavne na ploštice. Po príchode do objektu je ako primárne analyzovanie postihnutého objektu plošticami, kde pracovník vyhodnotí stav, v ktorom sa objekt nachádza. Následne pracovník prekonzultuje stav objektu s majiteľom, aby bol majiteľ uzrozumený a chápal všetkým náležitostiam týkajúcich sa likvidácií ploštíc. Nasleduje  para, pomocou ktorej naši zaškolení pracovníci dôkladne likvidujú miesta, v ktorých sa vyskytujú ploštice, resp. by sa mohli vyskytovať ploštice či zakuklené larvy ploštíc.

Náš pracovník nenecháva nič na náhodu, keď si pracovník nie je istý, či dané miesto dôkladne prešiel suchou parou, alebo ak to nebolo postačujúce, postihnuté miesta sa vyparujú znovu. Po skončení vyparovania (nábytku, gauča, postelí,  rôznych štrbín a pod.) sa v objekte aplikuje postrek, ktorý je riedení v šetrnej miere, ktorú stanovil výrobca prípravku. Možno si teraz kladiete otázku, či je možné využívať obytné priestory ihneď po aplikácií postreku, no odpoveď je áno. Používame výhradne prípravky, po aplikácii ktorých nie je nutné opustiť priestory objektu.

Chemicky ošetríme miesta, kde sa ploštice zdržiavajú:

  • matrace, rošty, konštrukcie postelí, pokiaľ to dispozícia a konštrukcia dovolí, zdvíhame postele a ošestrujeme ich aj zo spodu
  • sedačky, kreslá
  • sedačky, kreslá
  • nočné stolíky
  • garnýže, priehochy potrubia, stupačky
  • steny,podlahy - buď barierovo, alebo celoplošne - v závislosti od výsky zamorenia.
  • Pri každom zásahu sa snážime zrozumiteľne predať maximálne množstvo informácií o plošticiach a spôsobu ich likvidácie
  • Po každej dezinsekcií vystavujeme protokol o vykonanej práci, kde sú uvedené všetky potrebné informácie.
  • Príjmový pokladničný doklad a vystavená faktúra je samozrejmosťou

 

 

 

Za ako dlho sa človek zbaví ploštici posteľnej?

Likvidácia ploštice posteľnej je proces, ktorý si vyžaduje použitie špeciálnych prostriedkov a profesionálnych strojov na suchú paru. Disponujeme tými najkvalitnejšími prostriedkami na trhu, preto naše výsledky sú viditeľné už v priebehu prvých dní. Istota že sa zbavíte ploštíc je 100% garantovaná, získavame si dôveru našich klientov a preto ako jedna z mála firiem na službu poskytujeme záruku a to 3 mesiace ! S našimi zákazníkmi máme promptné jednanie, snažíme sa, aby sme Vaše trápenie čo najviac eliminovali.

 

 

 

Najväčší výskyt ploštíc na SLOVENSKU

V poslednom období zaznamenávame najväčší výskyt ploštíc predovšetkým vo všetkých častiach mesta Bratislava. Ploštice trápia aj obyvateľov mesta Trnava či Senc. Veľa zákazníkov nám volá z Popradu či mesta Košice. Banská Bystrica a Zvolen je postihnutá plošticami, ale v menšej miere než Žilina či južná časť Slovenska ako je Galanta, Šaľa, Komárno. Najnovšie nám zákazníci volajú z miest ako je Trenčín, Prievidza, Žiar nad Hronom, Liptovský Mikuláš. Toto je len informatívne zhodnotenie našej malej štatistiky za rok 2016.